Søppelplukking Håndball, torsdag 30. mai – Parkering Steinskogen gravlund

Vivil har fått tildelt søppelplukking av kommunen som består av 2 ganger, en gang om våren og en gang om høsten. I år er det håndball og fotball som deler på denne oppgaven. Inntektene som vi mottar fra kommunen vil gå til håndball og fotball.

Håndballen skal plukke søppel i området rundt Steinskogen gravlund.

Første runde med søppelplukking er torsdag 30.mai (Vanlig trening utgår).

Oppmøte Gjønneshallen til vanlig tid, kl. 17:30 så fyller vi opp 2-3 biler som kjører til Steinskogen. Regner med at vi er ferdig og tilbake på Gjønnes til kl. 19:15.

Belsetbilen leverer/henter spillere fra Belsetveien til utfartsparkeringer ved Stein gård.

Kle deg etter værforholdene.

Vi stiller med søppelsekker og plasthansker.

Spørsmål og påmelding, ta kontakt med Trude.

Vel møtt 🙂