Årsmøte Vivil Idrettslag

Vivil Idrettslag har den glede å invitere til årsmøte 2024

Torsdag 14. Mars kl. 1900

Bli med via teams – klikk her

Adresse: Årsmøtet blir avholdt i Emma Kafe sitt møtelokale “Gjestehuset” i Høyrabben 4, 1336 Sandvika. Det blir servert mat/drikke.

SAKSLISTE:

sak      1          : Åpning.

sak      2          : Konstituering

                          a. Godkjenning av innkalling.

                          b. Godkjenning av saksliste.

                          c. Godkjenne de stemmeberettigede.

                          d. Valg av dirigent.

                          e. Valg av referenter.

                          f. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

 sak     3          : Årsberetning 2023 inkludert gruppenes årsberetning.

 sak     4          : Regnskap 2023

 sak     5          : Innkomne forslag  

 sak     6          : Fastsettelse av kontingent for 2025

 sak     8          : Budsjett 2024

 sak      9         : Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 sak     10        : Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 sak     11        : Valg.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

Vi minner om at årskontingent 2024 må være betalt for å kunne være stemmeberettiget på årsmøtet for Vivil IL.

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

Bærum, 14 februar 2024

VIVIL IL

STYRET v/ David