Meld deg inn i Vivil IL

Har du lyst til å bli medlem i Vivil Idrettslag kan du klikke på linken under.

Jeg ønsker å melde inn meg selv eller en annen person i Vivil Idrettslag

Du kan også kontakte oss på telefon 67 13 18 60 eller mail post@vivilil.no. Medlemskontingenten er for tiden kr. 500 Årskontingenten fastsettes fra år til år på årsmøtet i februar/mars.

Vivil IL trenger også støttemedlemmer. I tillegg til å gi en verdifull økonomisk støtte, er støttemedlemmene viktige hjelper rundt driften av laget og gruppene. Et støttemedlem har fulle rettigheter på årsmøtet.

Norges idrettsforbund (NIF) og Vivil IL behandler alle personlige opplysninger konfidensielt og etterlever kravene til personvern i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (“personopplysningsloven”) med tilhørende forskrifter.

Idretten har egne bransjeregler for databehandling som setter krav til den sentrale idrettsdatabasen om hvordan og hvorledes de registrerte medlemsopplysningene skal håndteres.