Kort informasjon om Vivil IL

Vivil Idrettslag er et idrettslag for utviklingshemmede og ble stiftet 11. desember 1978, og har i dag ca. 300 medlemmer, derav ca. 180 aktive. Lagets formålsparagraf lyder; “Lagets formål er, ved samarbeid og kameratskap, å fremme idrett i sunne former, slik at idretten blir et ledd i den fysiske, psykiske og sosiale habilitering og et middel til bedring av helsen.”

En klar målsetting er å få med barn og unge som ikke finner tilbud og tilhørighet i andre idretts- og fritidstilbud.

 

Lagets etiske kjøreregler:

 1.  Glede:
  Skape trivsel og et godt sosialt miljø. Gi utøverne ansvar, oppmuntring og ros.
 2. Omsorg:
  Sette utøverne i fokus. Være lydhør og ta signaler fra utøverne på alvor.
 3. Trygghet:
  Gjensidig respekt og tillit.
 4. Deltakelse:
  Være målrettet i planlegging og tilrettelegging. Ta hensyn til utøvernes ønsker.
  Punktlighet i arbeidet.
 5. Fellesskap:
  Styrke individuell motivasjon og prestasjon gjennom styrket tilhørighet, samarbeid
  og kommunikasjon. Stille krav og sette grenser. Bidra med konfliktløsninger på en
  positiv måte.
 6. Ærlighet:
  Være ydmyk overfor oppgaven. Være ærlig overfor utøverne og
  medarbeidere.
 7. Helse:
  Fysisk utfoldelse i et godt sosialt miljø.

VIVIL IL består i dag av 10 forskjellige aktive grupper. Mer informasjon finner du i menypunktet om de forskjellige gruppene.