Årsmøtet 2016

Årsmøtet for 2016 ble avholdt
Mandag 14. Mars 2016 kl. 1900
I Kommunegården, Arnold Haukelandsplass 10 i Sandvika.

SAKSLISTE:

 1. Åpning.
 2. Konstituering
  a. Godkjenning av innkalling.
  b. Godkjenning av saksliste.
  c. Godkjenne de stemmeberettigede.
  d. Valg av dirigent.
  e. Valg av referenter.
 3. Årsberetning for 2015
 4. Regnskap for 2015
 5. Innkomne forslag.
 6. Fastsettelse av kontingent for 2017
 7. Budsjett for 2016
 8. Valg

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2016 være innbetalt.
Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

[dg fancy=”false” attachment_pg=”false” paginate=”true” columns=”3″ descriptions=”false” new_window=”true” orderby=”name” ids=”710,712,711,863,861,860″]