Årsmøte 2020

Til medlemmer i Vivil Idrettslag

Årsmøtet i Vivil Idrettslag er nå fastsatt til onsdag 3. juni kl. 1900. Vi ser oss nødt til å gjennomføre årsmøtet digitalt. Nærmere informasjon om fremgangsmåte kommer på e-post til alle registrerte og betalende medlemmer og støttemedlemmer.

SAKSLISTE:

Åpning

                                         Konstituering

Sak    1            : Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak    2            : Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak    3             :Valg av dirigent, referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 sak     4          : Årsberetning 2019 inkludert gruppenes årsberetning.

 sak     4          : Regnskap 2019

 sak     5          : Innkomne forslag  

 sak     6          : Fastsettelse av kontingent for 2021

 sak     7          : Fastsettelse av treningsavgift 2021

 sak     8          : Budsjett 2020

 sak      9         : Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 sak     10        : Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 sak     11        : Valg.

 

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

 

 

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

 

 

Bærum, 6. Mai 2020

VIVIL IL

 

STYRET

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”4709,4708,4706,4705,4704,4714,4724,4727″]