Nytt fra fotballgruppen!

Noen fotball utøvere har spurt om hvordan det går med evalueringen av treningsdag for fotballgruppen. Styret i Vivil IL kommer til å gjennomføre evalueringen rett etter nyttår 2024. Alle utøvere og berørte parter vil motta et spørreskjema. I tillegg vil styret sammenlikne deltakelse i fotballgruppa før og nå. Styret vil også se på hvilken påvirkning skifte av dag har fått for de andre gruppene med Vivil-tilbud på torsdagen. Konklusjon vil publiseres raskt etter spørreundersøkelsen. Det er altså ikke lagt opp til noen evaluering i høst. Det er besluttet av hovedstyret i Vivil IL.