Svømming – kalender 23/24

Svømmetreningen på mandager på Rud følger skoleruta. Da blir det ikke trening

2.10 – høstferie

1.1 – juleferie

19.2 – vinterferie

25.4 – påskeferie

1.4 – påskeferie

20.5 – pinse

Siste svømming før jul er 18.12

Siste svømming før sommerferien er 17.6